ODLOŽENO: Stručna rasprava “Izazovi u primjeni Zakona o zaštiti potrošača BiH”

16. Marta 2020by ficba

 

Postupajući po preporukama nadležnih organa u Federaciji BiH da se svi javni skupovi odlože zbog prijetnje širenja bolesti COVID-19, Vijeće stranih investitora u BiH (VSI) je donjelo odluko o odlaganju planirane stručne rasprave na temu   ,,Izazovi u primjeni Zakona o zaštiti potrošača BiH””.

Stručna rasprava bila je planirana da se održi 18. marta 2020. godine u Sarajevu, uz učešće predstavnika sljedećih institucija: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo trgovine, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalna uprava za inspekcijske poslove – Tržišni inspektorat, Republička uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat Republike Srpske, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, te predstavnika kompanija iz sektora trgovine.

Svrha stručne rasprave jeste adresiranje nadležnim institucijama problema sa kojima se kompanije iz trgovinskog sektora susrećiu, a u vezi je sa primjenom i tumačenjem člana 23. u vezi sa deklaracijom kozmetičkih proizvoda i člana 11. stav 6. Zakona o zaštiti potrošača u BiH (u daljnjem tekstu: Zakon) koji stipulira obavezu trgovca da cijenu proizvoda jasno, vidljivo, čitko i jednoznačno označi na proizvodu, odnosno omotu, te na prodajnom mjestu proizvoda i usluge, kao i na proizvodu u izlogu. Naime, trgovci označavaju cijene na način da su iste istaknute na prodajnom mjestu kao i na proizvodu u izlogu. Veliki broj trgovaca ne označava cijene na samom omotu svakog pojedinog atikla, te se suočavaju sa mnogobrojnim prekršajnim postupcima, uzimajući u obzir da inspekcije usko i formalno tumače navedenu odredbu Zakona.

Shodno tome, VSI je prepoznao potrebu da organizujejednu ovakvu stručnu raspravu kako bi se iznašla adekvatna rješenja za sporno pitanje tumačenja pojedinih odredbi Zakona o zaštiti potrošača BiH”.

O novom terminu održavanja stručne rasprave učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital