Poziv za učešće na Međunarodnoj konferenciji o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja

13. Oktobra 2017by ficba

Savez nevladinih organizacija Horizont 2024, Agencija za statistiku BiH, Sarajevska berza, Vijeće za strane investicije u BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH i drugi partneri iz regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Turska) i EU, organiziraju Međunarodnu konferenciju o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja, koja će se održati od 06. do 08. novembra 2017. godine u Sarajevu.

Ovo je jedna od najznačajnijih konferencija u regiji koja podržava saradnju vladinih institucija, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora, akademske zajednice i nevladinih organizacija sa namjerom stvaranja boljeg poslovnog okruženja, razvoja tržišta i konkurentnosti, kao i zajedničkog planiranja i realizacije regionalnih projekata. Konferencija afirmira mogućnosti regionalnog investiranja, promovira značaj statistike, informacionih tehnologija i razvoja u oblastima industrije, tržišta kapitala, rada, poljoprivrede, energije i turizma.

Konferencija je organizovana u četiri panela: panel tržište, panel investicije, panel statistika i panel istraživanje i razvoj. Panele moderiraju i koordiniraju predstavnici organizacija iz Bosne i Hercegovine, Republike Turske, Republike Srbije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore i dr. Na konferenciji će prisustvovati predstavnici investicijskih fondova, privrednih i vanjskotrgovinskih komora, berzi, ambasada, institucija za investicije, univerziteta, međunarodnih organizacija, kompanija, kao i drugih vladinih i nevladinih organizacija.

Na konferenciji će biti predstavljeni odabrani projekti i istraživački radovi iz ekonomsko-socijalnih oblasti, kao i izložene mogućnosti zajedničkog učešća kompanija iz regije na međunarodnom tržištu.

Učesnici će imati i posebnu priliku da se upoznaju sa efikasnim načinima poslovanja, najnovijim poslovnim trendovima i načininima apliciranja za sredstva EU fondova.

Sve informacije o konferenciji i prijavi učešća možete pronaći na web portalu www.forumtis.net ili kontaktirati nas na tel.: + 387 33 217 391; mob.: + 387 61 011 198 i e-mail: info@forumtis.net.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital