Address:Fra Anđela Zvizdovića br. 1, 71 000 Sarajevo
Phone:+387 33 295 880
Email:info@fic.ba

MembersASA Banka

ASA Banka Naša i snažna

 

ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo je najveća domaća banka koja je kontinuiranim investicijama i realizovanim akvizicijama postala sistemska banka sa domaćim kapitalom i treća banka na tržištu BiH. Kao vodeća domaća banka, ASA Banka Naša i snažna nastavlja graditi svoje poslovanje vođena vizijom da bude siguran oslonac bh. ekonomiji s ciljem unapređenja, rasta i razvoja cjelokupnog bh. društva. Klijenti su prepoznali ASA Banku Našu i snažnu kao stabilnog i dugoročnog partnera, što najbolje oslikavaju finansijski pokazatelji Banke.

Banka nastavlja kontinuirano raditi na razvoju novih projekata koji će dodatno unaprijediti korisničko iskustvo za sve kategorije klijenata, sa posebnim fokusom na digitalizaciju i inovacije.

 

Nastavljamo rasti zajedno!

 

 

 

ASA Bank Naša i snažna

 

ASA Bank d.d. Sarajevo is the largest domestic bank which, through continuous investments and realized acquisitions, has become a systemic bank with domestic capital and the third bank on the BiH market. As a leading domestic bank, ASA Banka “Naša i snažna” continues to build its business guided by the vision to be a safe support for Bosnia and Herzegovina economy with the aim of improvement, growth and development of the entire BiH. society. Clients recognized ASA Bank as a stable and long-term partner, which is best illustrated by the Bank’s financial indicators.

The bank continues to work on the development of new projects that will further improve the user experience for all categories of clients, with a special focus on digitization and innovation.

 

We continue to grow together!

 

Predsjednik Uprave:
Samir Mustafić
Tel:
+387 33 294 700
Stranica:
ASA Banka
Adresa:
Fra Anđela Zvizdovića 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Copyright © Foreign Investors Council 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital