ZiraatBank BH d.d.

ZiraatBank BH d.d.
 
Osnovne informacije

Profil kompanije
ZiraatBank BH d.d. je subsidijarno lice T.C. Ziraat Bankasi koje je ujedno vlasnik 100% kapitala. Kao naš glavni dioničar čiji kompletan kapital pripada Republici Turskoj, T.C. Ziraat Bankasi je lider u bankarskom sektoru sa aktivom od 89 milijarde EUR i dobiti od 1.3 milijarde EUR. ZiraatBank BH d.d. je osnovana u Bosni i Hercegovini 1996. godine kao prva banka sa stranim kapitalom. Danas banka ima 32 podružnice i pruža usluge bankarstva na cijelom području Bosne i Hercegovine. Aktiva banke koja iznosi više od 1 milijardu KM, kao i uplaćeni osnivački kapital koji iznosi 200 miliona KM na kraju poslovne 2018. godine pokazatelji su snage i ozbiljnosti ZiraatBank BH d.d., koja ima za cilj da doprinese razvoju i stabilnosti čitave zemlje u cjelosti.

Vizija
Naša vizija je biti nosioc stabilnosti i razvoja bankarskog sektora Bosne i Hercegovine, steći epitet finansijske institucije koja predstavlja transparentnost, stabilnost i ekspeditivnost u procesu obavljanja svojih usluga.

Misija
Naša misija je doprinjeti zdravom rastu ekonomije, te povećanju životnog standarda stanovnika Bosne i Hercegovine, kao i imati glavnu ulogu u jačanju privrednih veza sa Turskom, ali i ostatkom svijeta, jer vjerujemo da je Bosna i Hercegovina jedna od najperspektivnijih ekonomija u jugoistočnoj Evropi.

Director:
Bülent Suer
Phone:
+387 33 955 000
Fax:
+387 33 525 712
Website:
ZiraatBank BH
Address:
Zmaja od Bosne 47c, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital