Messer BH Gas

Messer BH Gas
 
Osnovne informacije

Više od 100 godina ime Messer se povezuje uz industrijske plinove. Grupacija Messer proizvodi i isporučuje : kisik, dušik, argon, ugljični dioxid, vodik, helij, plinove za zavarivanje i rezanje, specijalne plinove, medicinske plinove, kao i razne mješavine.

Know-how na području primjene plinova ne samo da je sveobuhvatan nego je i specifičan te je kao takav ključan za optimiziranje procesa u različitim segmentima djelovanja: metalurgija, kemija, proizvodnja hrane, automobilska i elektroindustrija, farmacija, medicina, istražvanje i razvoj, zašita okoliša.

Messer  je jedno od vodećih društava u oblasti industrijskih plinova i aktivan je u preko 30 država u Evropi, Aziji i Peruu sa  više od 60 operativnih društava u tim zemljama. Internacionalnim aktivnostima upravlja se iz sjedišta firme u Bad Sodenu, Frankfurt am Main, a upravljanje centralnim tehničkim   funkcijama – kao što su logistika, inžinjering, proizvodnja i tehnike primjene –  iz Krefelda.

Prednosti grupacije Messer:

  • Više od 5.000 uposlenih
  • Više od 150 primjena
  • Više od 130 plinova i plinskih mješavina
  • 120 vlastitih lokacija

Messer u BiH

Messer BH Gas osnovan je 2007. godine. Sjedište društva je u Sarajevu, a u Zenici se nalazi podružnica sa postrojenjem za razlaganje zraka koje je izgrađeno po najsavremenijim svjetskim metodama. Osnovna sirovina je zrak, a proizvodi su sastavni dijelovi zraka: kisik, argon i azot.

Messer Tehnoplin počeo je sa radom 16.02.1998. godine, a nastao je kao plod udruživanja kapitala Messer Group GmbH i Plina Sarajevo d.d., preduzeća sa 45-godišnjom tradicijom proizvodnje i distribucije tehničkih plinova u Bosni i Hercegovini. Messer Tehnoplin u BiH posluje na više lokacija (Sarajevo, Lukavac, Bihać, Banja Luka).

Messer Mostar Plin djeluje od 1.07.1997. godine, a nastao je kao plod udruživanja kapitala Messer Group GmbH i Tehnoplina d.d. Mostar. Messer Mostar Plin ima punionicu za kisik,dušik, ugljični dioksid, argon i argonske mješavine i banana plin.

Direktor:
Mirjana Vuković
Tel:
+387 33 953 100
Fax:
+387 33 953 129
Website:
Messer BH
Adresa:
Rajlovačka bb, 71122 Sarajevo-Rajlovac, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital