Održana konferencija "Primjena i izazovi novog EU zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka sa osvrtom na BiH"

U Sarajevu je jučer održana zajednička konferencija Vijeća stranih investitora BiH, te kompanija Wolf Theiss i Microsoft BiH, pod nazivom ''Primjena i izazovi novog EU zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka sa osvrtom na BiH''.

Svrha konferencije je bila da predstavi bosanskohercegovačkoj javnosti odredbe Opšte uredbe EU o zaštiti ličnih podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) koja će se od 25. maja 2018. godine početi direktno primjenjivati u zemljama Evropske unije. Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite ličnih podataka.

Teritorijalno važenje ovog akta je prošireno, pa se Uredba primjenjuje i na obradu ličnih podataka lica koja se nalaze u Evropskoj uniji, a koju obavlja kontrolor ili obrađivač podataka koji nema poslovno sjedište u Evropskoj uniji ako su aktivnosti povezane s nuđenjem roba i usluga licima u Evropskoj uniji (bez obzira na to da li to lice treba da izvrši plaćanje) ili praćenjem njihovog ponašanja dokle god se njihovo ponašanje odvija unutar Evropske unije.

To praktično znači da i privredna društva koja imaju poslovno sjedište u Bosni i Hercegovini moraju da poštuju pravila Uredbe ako obrađuju lične podatke u Evropskoj uniji pod naprijed navedenim uslovima.

S obzirom da Bosna i Hercegovina ima obavezu da uskladi svoje zakonodavstvo sa pravom Evropske unije, te da je u toku izrada novog Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, koji bi trebao biti usklađen sa Uredbom, ova konferencija je poslužila da se javnost upozna sa značajem Uredbe, obavezama i utjecajem koje će ovaj akt imati na države koje nisu članice Evropske unije, te kakav će uticaj imati na građane Bosne i Hercegovine, ali i razne druge zainteresovane aktere, prvenstveno privredu i organe javne vlasti Bosne i Hercegovine čija je obaveza da štite prava pojedinca.

Govornici na konferenciji su bili istaknuti stručnjaci iz oblasti zaštite ličnih podataka: g-đa Samira Čampara, zamjenica direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH; advokat Lana Sarajlić, te predstavnici konsultantske firme Wolf Theiss iz Austrije i Rumunije i kompanije Microsoft BiH.

Učešće na konferenciji su također uzeli predstavnici poslovne i akademske zajednice zajednice u Bosni i Hercegovini, te predstavnici međunarodnih organizacija i ambasada.

Foto galeriju možete pogledati ovdje.


 • Sisecam
 • Arcelor Mittal
 • Energo Petrol
 • British American Tobacco
 • Colliers
 • Comsar
 • Mastercard
 • PWC
 • Eco Energy
 • Studen Holding (Bimal)
 • Imo Junior
 • Telemach
 • Philip Morris
 • Hotel Bristol
 • Hold INA
 • Kolektiv
 • FCL
 • WOLF THEISS
 • AL Shiddi
 • SR Investment
 • Hypo Aple Adria
 • Marbo
 • Aljazeera Balkans
 • Network
 • Volkswagen
 • Jami
 • JTI
 • Sarajevski Kiseljak
 • CMS-RRH
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • Kakanj cement
 • Cengiz
 • YTONG
 • Carmeuse
 • EFT
 • McCann
 • Senso San
 • Nsoft
 • Dimitrijević & Partners
 • Maric And Co
 • DDC
 • Sarajevo City Center
 • Europian Bank
 • Blicnet
 • SHAD Invest
 • ProCredit Bank
 • SKF
 • Messer
 • Imperial Tobacco
 • Gazprom
 • Natron - hayat
 • Bosna Bank Internations
 • SEBBA
 • SHP Celex
 • Phoenix
 • Coca-Cola HBC Adria
 • SSL
 • MOP
 • VIA MEDIA
 • Heta Asset Resolution
 • ALBA
 • Raiffeisen Bank
 • Elnos
 • Sparkasse
 • Meggle
 • Mtel
 • DELOITTE
 • UniCredit Bank