VSI učestvovao na konsultacijama o prioritetima i preporukama vezano za izradu IFC strategije za BiH

24. Decembra 2020by ficba

U martu 2020. godine, netom prije početka pandemije IFC je završio konsultacije sa stakeholderima sa kojima je razgovarano o detaljnoj socio-ekonomskoj analizi Bosne i Hercegovine, a koja je objavljena u dokumentu pod nazivom „Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje“. Nakon urađene analize, cilj IFC-a je bio odmah pristupiti izradi strategije za IFC u BiH za narednih pet godina, 2021 -2025, međutim, novonastale okolnosti su poremetile prvobitni raspored.

IFC je krajem 2020. godine konačno započeo pripremu nove strategije a time i konsultacije sa predstavnicima realnog sektora o prioritetima i preporukama vezano za izradu IFC strategije, među kojima su se našli i predstavnici VSI. Rad na pripremi strategije je vrlo važan trenutak koji će definirati područja na koja će se fokusirati rad IFC-a u narednih pet godina te utvrditi na koji način IFC može biti od pomoći u razvoju privatnog sektora u zemlji. „Dok definiramo naš budući program, želimo osigurati da djelujemo u onim područjima gdje je naš doprinos najpotrebniji i gdje naš rad može biti najuticajniji“, – istakli su ispred tima IFC u BiH.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital