VSI održao sastanak sa novim Generalnim Sekretarom AmCham BiH

22. Jula 2020by ficba

Izvršna direktorica VSI, Sanja Miovćić
održala je sastanak sa gospodinom Nedimom Hamzićem novim Generalnim
Sekretarom Američke trgovačke komore u
BiH (AmCham BiH), nevladine organizacija i dijela evropske i svjetske mreže
AmChamova, čiji je zadatak da uspostavi platformu putem koje će se razvijati
poslovne prilike za članice i promovisati visoki standardi poslovne prakse i
jačati partnerstva između poslovne zajednice i bh. vladinih tijela na svim
nivoima.

Teme sastanka bile su predstavljanje novih
internih izmjena i novoizabranog menadžmenta AmCham BiH te jačanje dosadašnje
saradnje ovih organizacija. Novi Generalni Sekretar informisao je Izvršnu
direktoricu VSI da je gospodin Karlheinz Dobnigg, CEO Raiffeisen Banke BiH,
izabran za novog predsjednika AmCham BiH. Pored Dobnigga u novi Upravni odbor AmCham-a imenovani su
predstavnici kompanija: Authority Partners, Oracle BH, Erkon, Comtrade Systems
Integration, Logosoft, Telemach, Expres Courirer – ASC for UPS i
Ernest&Young. Gospodin Hamzić dodao je da je AmCham BiH u proteklom periodu
podlegla određenim internim promjenama u strukturi i organizaciji.


Pored osvježene i
redefinisane misije i vizije AmCham BiH kao i novog strateškog pristupa u radu,
na sastanku je istaknuto da ova organizacija u svom planu rada ima u fokusu i
produbljivanje suradnje sa VSI BiH, naročito uzme li se u obzir da su neke od
najuspješnijih kompanija u članstvu i jedne i druge organizacije. Oba
predstavnika su zaključila da buduće zajedničke aktivnosti trebaju biti
fokusirane na konkretne potrebe njihovih članica. Na sastanku su dogovoreno da
naredne aktivnosti budu na uspostavljanju saradnje između stručnih komiteta u
AmCham-u i radnih grupa u VSI BiH kroz organizaciju stručnih seminara i
predavanja kao i svakodnevnu razmjenu informacija vezanih za komercijalno
poslovanje i investicione mogućnosti.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital