Upravni odbor

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/muidz.jpg

PREDSJEDNIKBranimir Muidža

Generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj

Branimir Muidža je generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj d.d., direktor kompanija Dunav Drava Cement Zagreb i TBG Beton Zagreb, te prokurista u kompaniji TBG BH u BiH. Muidža je i ovlašteni posrednik za trgovanje vrijednosnim papirima u Hrvatskoj. Uspješno je završio različite programe menadžmenta u najpriznatijim svjetskim školama; Harvard – Boston, Business School St. Gallen – London, Management Center Europe – Bruxelles i Barcelona; kao i u okviru HeidelbergCement grupacije kao što su Senior Management Development Program u organizaciji INSEAD – Pariz, DUKE Corporate Education – Frankfurt. Predsjednik je Vijeća stranih investitora u BiH od 2011. godine.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/manuela_naessl_ebrd1-1.jpg

POTPREDSJEDNICAManuela Naessl

Šefica EBRD ureda za BiH

Manuela je šefica ureda za BiH u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) od avgusta 2019. godine. Ima više od petnaest godina iskustva u razvojnom bankarstvu sa naglaskom na infrastrukturni i energetski sektor. Ranije, Manuela je obnašala dužnosti pomoćnika direktora za politiku i partnerstva, savjetnika potpredsjednika i glavnog bankara u poslovnoj grupi Energija i Održiva infrastruktura. U tim je ulogama radila na financiranju projekata i zajmovima iz javnog sektora u Egiptu, Ukrajini, Gruziji, Turskoj, Azerbejdžanu i Mongoliji. Njemačka je državljanka a magistrirala je međunarodnu ekonomiju i stekla MBA diplomu na London Business School.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/Bojana_Skrobic_Omerovic_FB.jpg

POTPREDSJEDNICABojana Škrobić-Omerović

Osnivačica Networks INT Sarajevo

Bojana je po vokaciji diplomirani pravnik, a studij prava završila je u Sarajevu. Trenutno pohađa postdiplomski studij iz oblasti međunarodnog prava. Karijeru je započela u Vijeću ministara BiH na projektu izrade Razvojne strategije za borbu protiv siromaštva, gdje je stekla ogromno radno iskustvo i naučila dosta o ekonomiji. Nakon toga, zapošljava se u Svjetskoj banci kao savjetnik za pitanja mladih, te vremenom preuzima socijalne programe i projekat finansiranja nevladinog sektora u BiH. U međuvremenu, okušala se i u privatnom sektoru. Dugi niz godina obavljala je funkciju izvršne direktorice VSI u BiH.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/MUBERA.jpg

BLAGAJNIKMubera Brković

Porezni i pravni menadžer u PwC Bosna i Hercegovina
Mubera je menadžer u Pricewaterhouse Coopers Tax and Advisory d.o.o. Vodi PwC poreznu i pravnu praksu u BiH. Ima više od 15 godina radnog iskustva, veliko iskustvo u poreznoj due diligence analizi, poreznom planiranju i poreznom usklađivanju. Pridružila se PwC-u 2008. godine, nakon rada u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, gdje je bila na poziciji poreznog inspektora za velike klijente. Savjetovala je brojne međunarodne kompanije u vezi poreza i poreznih aspekata preuzimanja kompanija i širenja u regiji, uključujući vođenje timova za porezni due diligence. Ona je tim lider VSI radne grupe za poreze i fiskalnu politiku.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/AMIR.jpg

Amir Salkanović

Član uprave ProCredit Bank
Amir Salkanović rođen je u Zenici 24.6.1980. godine. Diplomirao je Ekonomske nauke na Istočno-mediteranskom univerzitetu na Kipru. Od juna 2016. godine obnaša funkciju člana Uprave ProCredit Bank i pod njegovom nadležnosti nalaze se sljedeći odjeli: finansije i računovodstvo, back office i služba administracije. Iza sebe ima 14 gpdina rada u ProCredit Bank gdje je obnašao različite profesionalne funkcije poput pozicije rukovodioca interne revizije i pozicije stručnog saradnika za operativne rizike. Pored formalne edukacije i profesionalne ekspertize, Amir Salkanović je završio interne edukacije poput ProCredit bankarske akademije i ProCredit menadžerske akademije.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2022/08/3d35f33e-1f4c-44a4-8576-a157d0d371fa_Dina-Durakovic.jpg

Dina Duraković

Dina Duraković je Partner u dmb legal. Ona je advokat s preko 18 godina postkvalificiranog iskustva u pravnom savjetovanju domaćih i međunarodnih kompanija u BiH. Dina se fokusira na M&A transakcije, tržišno natjecanje i radno pravo. Aktivno sarađjuje s finansijskim institucijama, globalnim korporacijama kao i lokalnim kompanijama aktivnim u industrijskoj proizvodnji, maloprodaji, IT-u i uslugama. Dina zastupa klijente u složenim privrednim sporovima i prekograničnim transakcijama te je bila uključena u najveće prekogranične transakcije u zemlji u posljednjih 10 godina. Dina je redovan predavač na raznim obrazovnim institucijama na temu korporativnog i radnog prava. Dina je uključena u rad brojnih lokalnih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava. Suosnivačica je neprofitne fondacije IMPAKT koja se bavi razvojem start-upova i mikro kompanija u BiH. Pomogla je u osnivanju i razvoju brojnih start-up kompanija, s posebnim naglaskom na žene, mlade i druge manje zastupljene kategorije.

Dejan Jokić

Izvršni direktor za finansije u M:tel

Dejan Jokić je rođen 1969. godine. Diplomirao je 1997. na „South Bank University“, London BA Business Studies.
Karijeru je započeo u kompaniji „Intereksport“ Beograd 1998. godine, a od 1999. do 2002. bio je menadžer sportskog marketinga u kompaniji „Delta sport“. Na poziciju rukovodioca projekta u Centru za aukcijsku privatizaciju dolazi 2002. godine, gdje se bavio organizovanjem i sprovođenjem javnih aukcija, pripremu i sprovođenje privatizacije malih i srednjih preduzeća, te komunikacijom i pregovorima sa državnim institucijama.
Godine 2004, inicira i započinje sa aktivnostima za formiranje Centra za sprovođenje stečajnih postupaka u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, koji počinje sa radom 2005. godine, kada je postavljen na mjesto direktora navedenog novoosnovanog Centra, i na toj dužnosti ostaje do 2013. godine.
U periodu od 2013. do 2014. godine obavljao je posao direktora Sektora naplate problematičnih plasmana u AIK banci. Suosnivač je firme za organizaciono i finansijsko restrukturiranje „Maxima consulting“, 2014. godine, gdje se bavio poslovima izrade procjene vrijednosti, te pružanja usluga povjeriocima i dužnicima u postupcima stečaja, finansijskog i organizacionog restrukturiranja.
Godine 2015. imenovan je za direktora Sektora za finansijsko-računovodstvene poslove u JP „Službeni glasnik“ Republike Srbije, te na tom mjestu ostaje do imenovanja na mjesto izvršnog direktora za finansije kompanije Mtel a.d. Banja Luka.
Bio je glavni konsultant na USAID Brownfield Investment projektu, predsjednik ispitne komisije u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, član Upravnog odbora u Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza. Od 2018. godine obavlja funkciju člana Nadzornog odbora JP „Službeni glasnik“, a od jula 2021. član je i Upravnog odbora „Direktne banke“ Beograd.
Govori engleski, italijanski i ruski jezik.
Za izvršnog direktora za finansije kompanije Mtel a.d. Banja Luka imenovan je 20.09.2021. godine.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2023/11/7ff5c7ad-343e-45bd-9ce3-b64b1dc20e35_Alek-Bakalovic_Predsjednik-Uprave-BBI-banke-1.jpg

Alek Bakalović

Funkciju predsjednika Uprave Bosna Bank International, g. Alek Bakalović, korporativni bankar sa dugogodišnjim iskustvom, preuzeo je u martu 2022. godine. Iza sebe ima više od 20 godina rada u međunarodnim odnosno vodećim evropskim finansijskim institucijama, gdje je obnašao rukovodeće menadžerske pozicije izvršnog direktora i člana uprava u oblasti finansija i rizice, te investicijskog i korporativnog bankarstva. Sa višegodišnjom ekspertizom korporativnog i investicijskog bankarstva, izuzetno poznaje ekonomsku situaciju u BIH, ključne osobe u privredi i društvu i razumije pozicije bosanskohercegovačkih kompanija kao i njihov stvarni potencijal. Voli raditi u cross-border okruženju i posjeduje veliko iskustvo rada sa multinacionalnim klijentima/kompanijama. Dobro poznaje tržišta novca i kapitala obzirom da je u ranoj fazi karijere radio na poslovima brokera. Rođen je u Sarajevu 1976. godine, gdje je završio gimnaziju, a potom diplomirao u Maleziji, Business Administration – smjer finansije. Po završetku studija 2000. godine se vraća u Sarajevo gdje i danas živi. Oženjen i otac troje djece.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2022/08/Sena-Saranovic.jpg

Sena Šaranović

Sena Šaranović rođena je 1974. godine u Zenici. Završila je gimnaziju „29 Novembar“ i Fakultet za Metalurgiju i Metalne Materijale u Zenici i stekla zvanje dipl.ing. Metalurgije i Metalnih Materijala. Ima 22 godine radnog staža. Aktivno koristi engleski jezik. Trenutno obavlja funkciju Direktora za Plan Proizvodnje i Upravljanje Narudžbama, Prodaju Nus proizvoda i Direktor Obezbjeđenja u ArcelorMittal ZenicaZbog pozicija na kojima je radila i radi završila je više treninga, vođenih od strane renomiranih evropskih obrazovnih institucija, a koji se odnose na strateški razvoj, liderstvo, kao i niz treninga usko vezanih za pozicije na kojima je radila.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2022/08/Milos-Bosnjakovic.png

Miloš Bošnjaković

Prije nego što je 1996. godine emigrirao na Novi Zeland, radio je kao pravnik u Vladi bivše Jugoslavije. Tokom mog boravka na Novom Zelandu, bio sam generalni direktor Globe Trade-a, kompanije čija se vrijednost utrostručila pod mojim vodstvom.

Suosnivač SultanCorporation Ltd, koji je postao Balamara Resources i bio je u kompaniji kao izvršni direktor i član uprave od 2009. do 2015. godine.

Bivši generalni direktor porodične kompanije za razvoj stambenih objekata MBL Constructions, i osnivač i izvršni predsednik građevinske kompanije MB Point Pty Ltd. Razvio je MBL Construction od nivoa prizemlja u multimilionsku kompaniju za razvoj nekretnina i doveo je MB Point do toga da postane jedna od najuspješnija državna butik stambena zgrada koja zapošljava preko 100 izvođača i stalno osoblje. Osnivač i bivši direktor Eastern Mining DOO Sarajevo, nosilac licence projekta Vares, te suosnivač i direktor Adriatic Metals Ltd London.

Trenutno direktor i osnivač Seven Plus DOO Sarajevo, nosilac licence za novi projekat u opštini Vareš kao i direktor i osnivač Mining Vision DOO, Beograd. 2020. godine osnovao je Lykos Balkan Metals DOO u Bijeljini sa svim svojim podružnicama i bio suosnivač Lykos Metals Limited, Perth WA.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2022/08/a64f8001-72d5-43b5-82e0-eb9ef5ce3c25_Arijana-Maksimcuk.jpg

Arijana Maksimčuk

Arijana Maksimčuk je direktorica i suvlasnica kompanije Telemax d.o.o. Banja Luka. Telemax kao porodična kompanija predstavlja veliko zadovoljstvo i uspjeh kako za sve zaposlene tako i za njenu porodici. S obzirom da se 85% privatnih firmi u BiH gasi odlaskom prvih osnivača, poseban značaj uspjehu kompanije daju nasljednici koji svojim znanjem i vještinama doprinose novom kvalitetu rada kompanije. Zbog njihovog angažovanja u radu promjenje je profil kompanije. Od standardnog inženjeringa, Telemax je postao kompanija koja proizvodi i izvozi solarne proizvode. Energija koju su unijeli u kompaniju, koja donosi mladost i obrazovanje, bila je presudna i dovela je do ove odluke. Telemax je već izvezao solarne proizvode u Austriju, Hrvatsku, UAE, Srbiju, Švajcarsku, a u pripremi su i druge zemlje EU, Nigerija i SAD.

Danas je Telemax kompanija koja je stabilna i respektabilna u oblasti elektrotehnike i telekomunikacija sa preko 50 zaposlenih. Osim toga, bilježi višemilionski promet, višegodišnje ugovore, a posjeduje i moderan poslovni centar koji zaposlenima pruža odlične uslove za rad. Nedavno su dodali novu uslugu – inženjering i montaža solarnih elektrana.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/Stjepan-Kumric-800x1200-1.jpg

Stjepan Kumrić

Generalni direktor Fabrike cementa Lukavac
Najveći dio dvadesetogodišnjeg radnog iskustva proveo u cementnoj industriji, obnašajući različite rukovodeće funkcije u oblasti prodaje i marketinga. Trenutno je na funkciji generalnog direktora Fabrike cementa Lukavac d.d – članice grupacije Asamer Baustoffe AG iz Austrije – u čijoj strukturi djeluju i dvije fabrike betona u Sarajevu i Banja Luci, te kompanija za prodaju cementa u Hrvatskoj. Predsjednik je Nadzornog odbora Rudnika krečnjaka Vijenac, kao i član Nadzornog odbora fabrike cementa CEMMAC a.s, Slovačka. Pored brojnih profesionalnih edukacija i treninga, akademsko obrazovanje nadogradio je apsolviranjem MBA studijskog programa na Limak – Austrian Busniess School Linz, Austrija.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/valentin_ilievski_300415_tw630.jpg

Valentin Ilievski

Viši potpredsjednik Messer grupe za Jugoistočnu Europu

Valentin Ilievski je generalni direktor Messer BH Gas, mašinski inžinjer, rođen u Sjevernoj Makedoniji kao Njemac sa makedonskim korijenima. Dugi niz godina je živio i radio u Njemačkoj, Nizozemskoj i Kini. U produktivnoj i uspješnoj karijeri menadžera stekao je mnogo međunarodnog iskustva u vodećim kompanijama za mašinsku industriju. Specijalizirao se za stratešku reorganizaciju i razvoj preduzeća. Od oktobra 2008. godine je izvršni direktor Messer BH Gas d.o.o. i Messer Tehnoplin d.o.o. u BiH. Valentin je nagrađivan za menadžera godine i menadžera decenije, te za velike poslovne aktivnosti u BiH od strane Nezavisne agencije za odabir i promociju menadžera.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2022/01/RfB_52-1.jpg

MIRHA KRIVDIĆ

Mirha Krivdić, je trenutno Član Uprave za Corporate prodaju i mrežu u Raiffeisen Bank d.d. BiH, sa više od 25 godina iskustva.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2003.godine.

Početak rada započela je u Trgovačkoj Banci dd Visoko (kasnije ušla u sastav Sparkasse Bank), gdje je obavljala poslove Službenika u odjelu za inostrane poslove (1995 – 1997.); „Revsar doo Sarajevo“, Eksterni revizor (2002. – 2005.); „HVB-Central Profit Banka“, Bosna i Hercegovina (2005-2008.) Asistent menadžera za odnos s klijentom; Corporate Odjel, Rukovodilac odjela Odobravanje kreditnih rizika Corporate; „Uni Credit Bank dd Mostar“, Bosna i Hercegovina ( 2008.-2010.) Rukovodilac odjela Odobravanje kreditnih rizika Retail.

Jula 2010. godine je počela raditi u „Raiffeisen Bank“ d.d. BiH, kao Rukovodilac odjela naplate za Retail klijente (Juli 2010 – Mart 2012.), Direktor Workouta za Corporate i SE klijente (Mart 2012 – Novembar 2016), te od Novembra 2016 – do danas, Član Uprave za Corporate prodaje I mreže.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2022/08/b8177bbb-7494-41dd-b2be-f2b079bc02f6_Goran-Cerovina.jpg

Goran Cerovina

Goran Cerovina je izvršni direktor kompanije Nelt doo. Kom­pa­ni­ja Nelt u BiH dio je je­dnog od na­jus­pje­šni­jih po­slo­vnih sis­te­ma u re­gi­onu, NELT gru­pe, ko­ja da­nas za­poš­lja­va 4.000 lju­di u 15 kom­pa­ni­ja, na 11 trži­šta u ju­go­is­točnoj Evro­pi i Afri­ci. NELT se ba­vi dis­tri­bu­ci­jom ro­be ši­ro­ke po­troš­nje po­zna­tih svjet­skih kom­pa­ni­ja i pružanjem lo­gis­tičkih uslu­ga, u BiH sje­di­šte kom­pa­ni­je je u Is­točnom Sa­ra­je­vu, a dis­tri­bu­ti­vne je­di­ni­ce su u Bi­je­lji­ni i Ba­nja­lu­ci te pre­to­var­na mjes­ta u Mos­ta­ru i Bi­haću.

Jula 2010. godine je počela raditi u „Raiffeisen Bank“ d.d. BiH, kao Rukovodilac odjela naplate za Retail klijente (Juli 2010 – Mart 2012.), Direktor Workouta za Corporate i SE klijente (Mart 2012 – Novembar 2016), te od Novembra 2016 – do danas, Član Uprave za Corporate prodaje I mreže.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital