Adresa:Fra Anđela Zvizdovića br. 1, 71 000 Sarajevo
Telefon:+387 33 295 880
Email:info@fic.ba

Upravni odbor

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/muidz.jpg

PREDSJEDNIKBranimir Muidža

Generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj

Branimir Muidža je generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj d.d., direktor kompanija Dunav Drava Cement Zagreb i TBG Beton Zagreb, te prokurista u kompaniji TBG BH u BiH. Muidža je i ovlašteni posrednik za trgovanje vrijednosnim papirima u Hrvatskoj. Uspješno je završio različite programe menadžmenta u najpriznatijim svjetskim školama; Harvard – Boston, Business School St. Gallen – London, Management Center Europe – Bruxelles i Barcelona; kao i u okviru HeidelbergCement grupacije kao što su Senior Management Development Program u organizaciji INSEAD – Pariz, DUKE Corporate Education – Frankfurt. Predsjednik je Vijeća stranih investitora u BiH od 2011. godine.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/manuela_naessl_ebrd1-1.jpg

POTPREDSJEDNICAManuela Naessl

Šefica EBRD ureda za BiH

Manuela je šefica ureda za BiH u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) od avgusta 2019. godine. Ima više od petnaest godina iskustva u razvojnom bankarstvu sa naglaskom na infrastrukturni i energetski sektor. Ranije, Manuela je obnašala dužnosti pomoćnika direktora za politiku i partnerstva, savjetnika potpredsjednika i glavnog bankara u poslovnoj grupi Energija i Održiva infrastruktura. U tim je ulogama radila na financiranju projekata i zajmovima iz javnog sektora u Egiptu, Ukrajini, Gruziji, Turskoj, Azerbejdžanu i Mongoliji. Njemačka je državljanka a magistrirala je međunarodnu ekonomiju i stekla MBA diplomu na London Business School.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/Bojana_Skrobic_Omerovic_FB.jpg

POTPREDSJEDNICABojana Škrobić-Omerović

Osnivačica Networks INT Sarajevo

Bojana je po vokaciji diplomirani pravnik, a studij prava završila je u Sarajevu. Trenutno pohađa postdiplomski studij iz oblasti međunarodnog prava. Karijeru je započela u Vijeću ministara BiH na projektu izrade Razvojne strategije za borbu protiv siromaštva, gdje je stekla ogromno radno iskustvo i naučila dosta o ekonomiji. Nakon toga, zapošljava se u Svjetskoj banci kao savjetnik za pitanja mladih, te vremenom preuzima socijalne programe i projekat finansiranja nevladinog sektora u BiH. U međuvremenu, okušala se i u privatnom sektoru. Dugi niz godina obavljala je funkciju izvršne direktorice VSI u BiH.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/MUBERA.jpg

BLAGAJNIKMubera Brković

Porezni i pravni menadžer u PwC Bosna i Hercegovina
Mubera je menadžer u Pricewaterhouse Coopers Tax and Advisory d.o.o. Vodi PwC poreznu i pravnu praksu u BiH. Ima više od 15 godina radnog iskustva, veliko iskustvo u poreznoj due diligence analizi, poreznom planiranju i poreznom usklađivanju. Pridružila se PwC-u 2008. godine, nakon rada u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, gdje je bila na poziciji poreznog inspektora za velike klijente. Savjetovala je brojne međunarodne kompanije u vezi poreza i poreznih aspekata preuzimanja kompanija i širenja u regiji, uključujući vođenje timova za porezni due diligence. Ona je tim lider VSI radne grupe za poreze i fiskalnu politiku.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/AMIR.jpg

Amir Salkanović

Član uprave ProCredit Bank
Amir Salkanović rođen je u Zenici 24.6.1980. godine. Diplomirao je Ekonomske nauke na Istočno-mediteranskom univerzitetu na Kipru. Od juna 2016. godine obnaša funkciju člana Uprave ProCredit Bank i pod njegovom nadležnosti nalaze se sljedeći odjeli: finansije i računovodstvo, back office i služba administracije. Iza sebe ima 14 gpdina rada u ProCredit Bank gdje je obnašao različite profesionalne funkcije poput pozicije rukovodioca interne revizije i pozicije stručnog saradnika za operativne rizike. Pored formalne edukacije i profesionalne ekspertize, Amir Salkanović je završio interne edukacije poput ProCredit bankarske akademije i ProCredit menadžerske akademije.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/BENJAMIN.jpg

Benjamin Vukotić

Direktor Zeraa Agriculture Investment
Benjamin Vukotić obavlja funkciju direktora društava Društvo za ulaganje u poljoprivredu Zeraa Agriculture Investment d.o.o. Sarajevo i Zeraa Agriculture Investment Management d.o.o. Sarajevo od marta 2019. godine i funkciju direktora društva “BOSNAPLOD” d.o.o.BRČKO DISTRIKT BiH od januara 2018. godine. Vukotić ima više od 18 godina iskustva radeći na rukovodećim pozicijama, primarno u proizvodnji, preradi i prodaji prehrambenih proizvoda. Prije angažmana u Zeraa grupaciji, Vukotić je radio u kompaniji KLAS d.d.Sarajevo na mnogim menadžerskim pozicijama uključujući i mjesto izvršnog direktora društva. Bio je generalni direktor društva Vegafruit d.o.o. Gradačac, te izvršni direktor društva “DOMOD” d.o.o. Sarajevo.

Dejan Jokić

Izvršni direktor za finansije u M:tel

Dejan Jokić je rođen 1969. godine. Diplomirao je 1997. na „South Bank University“, London BA Business Studies.
Karijeru je započeo u kompaniji „Intereksport“ Beograd 1998. godine, a od 1999. do 2002. bio je menadžer sportskog marketinga u kompaniji „Delta sport“. Na poziciju rukovodioca projekta u Centru za aukcijsku privatizaciju dolazi 2002. godine, gdje se bavio organizovanjem i sprovođenjem javnih aukcija, pripremu i sprovođenje privatizacije malih i srednjih preduzeća, te komunikacijom i pregovorima sa državnim institucijama.
Godine 2004, inicira i započinje sa aktivnostima za formiranje Centra za sprovođenje stečajnih postupaka u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, koji počinje sa radom 2005. godine, kada je postavljen na mjesto direktora navedenog novoosnovanog Centra, i na toj dužnosti ostaje do 2013. godine.
U periodu od 2013. do 2014. godine obavljao je posao direktora Sektora naplate problematičnih plasmana u AIK banci. Suosnivač je firme za organizaciono i finansijsko restrukturiranje „Maxima consulting“, 2014. godine, gdje se bavio poslovima izrade procjene vrijednosti, te pružanja usluga povjeriocima i dužnicima u postupcima stečaja, finansijskog i organizacionog restrukturiranja.
Godine 2015. imenovan je za direktora Sektora za finansijsko-računovodstvene poslove u JP „Službeni glasnik“ Republike Srbije, te na tom mjestu ostaje do imenovanja na mjesto izvršnog direktora za finansije kompanije Mtel a.d. Banja Luka.
Bio je glavni konsultant na USAID Brownfield Investment projektu, predsjednik ispitne komisije u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, član Upravnog odbora u Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza. Od 2018. godine obavlja funkciju člana Nadzornog odbora JP „Službeni glasnik“, a od jula 2021. član je i Upravnog odbora „Direktne banke“ Beograd.
Govori engleski, italijanski i ruski jezik.
Za izvršnog direktora za finansije kompanije Mtel a.d. Banja Luka imenovan je 20.09.2021. godine.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/10/Naida-Custovic.jpg

Naida Čustović

Advokat u saradnji sa Wolf Theiss

Naida je samostalni advokat u saradnji sa Wolf Theiss-om od 2009. godine. Posjeduje veliko lokalno iskustvo u savjetovanju klijenata – finansijskih institucija, vlada/javnih institucija, donatora, međunarodnih korporacija – u domaćim i regionalnim projektima. Naidina specijalizacija fokusirana je prvenstveno na akvizicije i finansiranje projekata, finansijsko restrukturiranje i stečaj preduzeća u regiji CEE/SEE i regulativu bankarskog sektora ali ima i veliko iskustvo u korporativnom pravu, domaćim i prekograničnim transakcijama M&A i radnom pravu. Naida je studirala na Univerzitetu u Sarajevu, Pravnom fakultetu i na Institutu za pravo i finansije na Univerzitetu Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu na Majni, Njemačka. Nekoliko je godina radila i u uredu Wolf Theiss u Beču u odjelu za bankarstvo i finansije te u Allen & Overy u Frankfurtu na Majni.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/Nikhil-Mehta-CEO-ArcelorMittal-Zenica-scaled-1.jpg

Nikhil Mehta

Generalni direktor ArcelorMittal Zenica

Nikhil Mehta je generalni direktor u ArcelorMittal Zenica. U posljednjih 8 godina obnašao je različite funkcije. Kao izvršni direktor za finansije zadužen je i za IT sisteme u ArcelorMittal Zenica. Nikhil Mehta je ovlašteni kontrolor iz Mumbai Indija. Posjeduje ukupno radno iskustvo od 18 godina u raznim industrijama uključujući, desetogodišnji rad kao finansijski i komercijalni menadžer, od čega je 3 godine proveo u industriji nabavke i servisiranja laboratorijskih instrumenata, 5 godina radio je u aluminijskoj industriji u Mobasi u Keniji, te 2 godine u Voltas Ltd (Tata Group of Companies) kao financijski i komercijalni menadžer, prije dolaska u ArcelorMittal.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/ranko.jpg

Ranko Markuš

Direktor GOPA predstavništva u BiH
Doktor ekonomskih nauka sa posebnim interesovanjem za tržište rada, razvojne politike i investicije, ima 15 godina radnog iskustva. Radi na poziciji direktora GOPA mbH, predstavništvo u BiH od oktobra 2008.godine, a rukovodilac je Projekta zapošljavanja mladih (YEP) od oktobra 2013.godine. Prije ovog angažmana radio je u London School of Economics Enterprise, na poziciji savjetnika za ekonomski razvoj, EuroConsultants iz Soluna, na poziciji stručnjaka za strana direktna ulaganja i Razvojnom programu Ujedninjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, kao rukovodilac tima za planiranje opštinskog razvoja.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/stevan.jpg

Stevan Dimitrijević

Partner u Dimitrijević & Partners
Oblasti u kojima je Stevan specijalizovan uključuju rješavanja sporova pred sudovima i međunarodnim arbitražama; „M&A” i opšta pitanja privrednog poslovanja, stečaj i pravo konkurencije. On savjetuje klijente u svim aspektima pravnog strukturiranja njihovog poslovanja u Bosni i Hercegovini i u pogledu prekograničnih formacija. Industrije: energetika i infrastruktura, rudarstvo, telekomunikacije i mediji. Stevan je takođe član vijeća Evropskog foruma pri IBA. Primio je jubilarnu nagradu od Pravnog fakulteta u Banjaluci, Republika Srpska, za svoj doprinos pravnoj profesiji u zemlji. Stevan preko deset godina obnaša funkciju člana Upravnog odbora Vijeća stranih investitora BiH.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/Stjepan-Kumric-800x1200-1.jpg

Stjepan Kumrić

Generalni direktor Fabrike cementa Lukavac
Najveći dio dvadesetogodišnjeg radnog iskustva proveo u cementnoj industriji, obnašajući različite rukovodeće funkcije u oblasti prodaje i marketinga. Trenutno je na funkciji generalnog direktora Fabrike cementa Lukavac d.d – članice grupacije Asamer Baustoffe AG iz Austrije – u čijoj strukturi djeluju i dvije fabrike betona u Sarajevu i Banja Luci, te kompanija za prodaju cementa u Hrvatskoj. Predsjednik je Nadzornog odbora Rudnika krečnjaka Vijenac, kao i član Nadzornog odbora fabrike cementa CEMMAC a.s, Slovačka. Pored brojnih profesionalnih edukacija i treninga, akademsko obrazovanje nadogradio je apsolviranjem MBA studijskog programa na Limak – Austrian Busniess School Linz, Austrija.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/valentin_ilievski_300415_tw630.jpg

Valentin Ilievski

Viši potpredsjednik Messer grupe za Jugoistočnu Europu

Valentin Ilievski je generalni direktor Messer BH Gas, mašinski inžinjer, rođen u Sjevernoj Makedoniji kao Njemac sa makedonskim korijenima. Dugi niz godina je živio i radio u Njemačkoj, Nizozemskoj i Kini. U produktivnoj i uspješnoj karijeri menadžera stekao je mnogo međunarodnog iskustva u vodećim kompanijama za mašinsku industriju. Specijalizirao se za stratešku reorganizaciju i razvoj preduzeća. Od oktobra 2008. godine je izvršni direktor Messer BH Gas d.o.o. i Messer Tehnoplin d.o.o. u BiH. Valentin je nagrađivan za menadžera godine i menadžera decenije, te za velike poslovne aktivnosti u BiH od strane Nezavisne agencije za odabir i promociju menadžera.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2022/01/RfB_52-1.jpg

MIRHA KRIVDIĆ

Mirha Krivdić, je trenutno Član Uprave za Corporate prodaju i mrežu u Raiffeisen Bank d.d. BiH, sa više od 25 godina iskustva.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2003.godine.

Početak rada započela je u Trgovačkoj Banci dd Visoko (kasnije ušla u sastav Sparkasse Bank), gdje je obavljala poslove Službenika u odjelu za inostrane poslove (1995 – 1997.); „Revsar doo Sarajevo“, Eksterni revizor (2002. – 2005.); „HVB-Central Profit Banka“, Bosna i Hercegovina (2005-2008.) Asistent menadžera za odnos s klijentom; Corporate Odjel, Rukovodilac odjela Odobravanje kreditnih rizika Corporate; „Uni Credit Bank dd Mostar“, Bosna i Hercegovina ( 2008.-2010.) Rukovodilac odjela Odobravanje kreditnih rizika Retail.

Jula 2010. godine je počela raditi u „Raiffeisen Bank“ d.d. BiH, kao Rukovodilac odjela naplate za Retail klijente (Juli 2010 – Mart 2012.), Direktor Workouta za Corporate i SE klijente (Mart 2012 – Novembar 2016), te od Novembra 2016 – do danas, Član Uprave za Corporate prodaje I mreže.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital