Adresa:Fra Anđela Zvizdovića br. 1, 71 000 Sarajevo
Telefon:+387 33 295 880
Email:info@fic.ba

Upravni odbor

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/muidz.jpg

PREDSJEDNIKBranimir Muidža

Generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj

Branimir Muidža je generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj d.d., direktor kompanija Dunav Drava Cement Zagreb i TBG Beton Zagreb, te prokurista u kompaniji TBG BH u BiH. Muidža je i ovlašteni posrednik za trgovanje vrijednosnim papirima u Hrvatskoj. Uspješno je završio različite programe menadžmenta u najpriznatijim svjetskim školama; Harvard – Boston, Business School St. Gallen – London, Management Center Europe – Bruxelles i Barcelona; kao i u okviru HeidelbergCement grupacije kao što su Senior Management Development Program u organizaciji INSEAD – Pariz, DUKE Corporate Education – Frankfurt. Predsjednik je Vijeća stranih investitora u BiH od 2011. godine.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/manuela_naessl_ebrd1-1.jpg

POTPREDSJEDNICAManuela Naessl

Šefica EBRD ureda za BiH

Manuela je šefica ureda za BiH u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) od avgusta 2019. godine. Ima više od petnaest godina iskustva u razvojnom bankarstvu sa naglaskom na infrastrukturni i energetski sektor. Ranije, Manuela je obnašala dužnosti pomoćnika direktora za politiku i partnerstva, savjetnika potpredsjednika i glavnog bankara u poslovnoj grupi Energija i Održiva infrastruktura. U tim je ulogama radila na financiranju projekata i zajmovima iz javnog sektora u Egiptu, Ukrajini, Gruziji, Turskoj, Azerbejdžanu i Mongoliji. Njemačka je državljanka a magistrirala je međunarodnu ekonomiju i stekla MBA diplomu na London Business School.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/Bojana_Skrobic_Omerovic_FB.jpg

POTPREDSJEDNICABojana Škrobić-Omerović

Osnivačica Networks INT Sarajevo

Bojana je po vokaciji diplomirani pravnik, a studij prava završila je u Sarajevu. Trenutno pohađa postdiplomski studij iz oblasti međunarodnog prava. Karijeru je započela u Vijeću ministara BiH na projektu izrade Razvojne strategije za borbu protiv siromaštva, gdje je stekla ogromno radno iskustvo i naučila dosta o ekonomiji. Nakon toga, zapošljava se u Svjetskoj banci kao savjetnik za pitanja mladih, te vremenom preuzima socijalne programe i projekat finansiranja nevladinog sektora u BiH. U međuvremenu, okušala se i u privatnom sektoru. Dugi niz godina obavljala je funkciju izvršne direktorice VSI u BiH.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/MUBERA.jpg

BLAGAJNIKMubera Brković

Porezni i pravni menadžer u PwC Bosna i Hercegovina
Mubera je menadžer u Pricewaterhouse Coopers Tax and Advisory d.o.o. Vodi PwC poreznu i pravnu praksu u BiH. Ima više od 15 godina radnog iskustva, veliko iskustvo u poreznoj due diligence analizi, poreznom planiranju i poreznom usklađivanju. Pridružila se PwC-u 2008. godine, nakon rada u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, gdje je bila na poziciji poreznog inspektora za velike klijente. Savjetovala je brojne međunarodne kompanije u vezi poreza i poreznih aspekata preuzimanja kompanija i širenja u regiji, uključujući vođenje timova za porezni due diligence. Ona je tim lider VSI radne grupe za poreze i fiskalnu politiku.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/AMIR.jpg

Amir Salkanović

Član uprave ProCredit Bank
Amir Salkanović rođen je u Zenici 24.6.1980. godine. Diplomirao je Ekonomske nauke na Istočno-mediteranskom univerzitetu na Kipru. Od juna 2016. godine obnaša funkciju člana Uprave ProCredit Bank i pod njegovom nadležnosti nalaze se sljedeći odjeli: finansije i računovodstvo, back office i služba administracije. Iza sebe ima 14 gpdina rada u ProCredit Bank gdje je obnašao različite profesionalne funkcije poput pozicije rukovodioca interne revizije i pozicije stručnog saradnika za operativne rizike. Pored formalne edukacije i profesionalne ekspertize, Amir Salkanović je završio interne edukacije poput ProCredit bankarske akademije i ProCredit menadžerske akademije.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/BENJAMIN.jpg

Benjamin Vukotić

Direktor Zeraa Agriculture Investment
Benjamin Vukotić obavlja funkciju direktora društava Društvo za ulaganje u poljoprivredu Zeraa Agriculture Investment d.o.o. Sarajevo i Zeraa Agriculture Investment Management d.o.o. Sarajevo od marta 2019. godine i funkciju direktora društva “BOSNAPLOD” d.o.o.BRČKO DISTRIKT BiH od januara 2018. godine. Vukotić ima više od 18 godina iskustva radeći na rukovodećim pozicijama, primarno u proizvodnji, preradi i prodaji prehrambenih proizvoda. Prije angažmana u Zeraa grupaciji, Vukotić je radio u kompaniji KLAS d.d.Sarajevo na mnogim menadžerskim pozicijama uključujući i mjesto izvršnog direktora društva. Bio je generalni direktor društva Vegafruit d.o.o. Gradačac, te izvršni direktor društva “DOMOD” d.o.o. Sarajevo.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/Jasmina-Lopicic-2x.jpg

Jasmina Lopičić

Izvršni direktor za finansije u M:tel

Jasmina Lopičić ima više od 10 godina radnog iskustva u telekomunikacijskom sektoru u oblasti finansija, računovodstva i pitanjima budžetiranja. Imenovana je za izvršnog direktora za finansije Telekoma Srbije 2007. godine. U periodu od 2001. do 2008. godine, bila je na raznim pozicijama u Telekomu Srbije – članica Upravnog odbora, članica Nadzornog odbora. Od 2007. godine, direktorica za budžetiranje i sektora za kontrolu i šefica operativnog kontrolnog odjeljenja. Prije prelaska u Telekom Srbije, radila je na poziciji viši ekonomist u JP PTT saobraćaj Srbija. Diplomirala je ekonomiju na Univerzitetu u Beogradu. Završila je i postdiplomske studije na ekonomskom fakultetu u Beogradu.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/lana-1.jpg

Lana Sarajlić

Advokat u saradnji sa Wolf Theiss

Lana Sarajlić je samostalni advokat u saradnji sa Wolf Theiss-om sa preko 12 godina iskustva u struci. Članica je Advokatske komore FBiH i Regionalne advokatske komore Sarajevo od 2013. godine. Završila je Pravni fakultet u Sarajevu, dok je zvanje magistra Europskih Studija stekla pri Centru za Interdisciplinarne Studije u Sarajevu u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji. Lana savjetuje brojne domaće i međunarodne klijente u svim aspektima korporativnog, ugovornog i radnog prava te je zastupala klijente u nekim od najvećih transakcija u BiH. Lana ima dugogodišnje iskustvo u savjetovanju klijenata u pogledu usklađenosti njihovog poslovanja sa važećim propisima, sa posebnim fokusom na zaštitu ličnih podataka.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/Nikhil-Mehta-CEO-ArcelorMittal-Zenica-scaled-1.jpg

Nikhil Mehta

Generalni direktor ArcelorMittal Zenica

Nikhil Mehta je generalni direktor u ArcelorMittal Zenica. U posljednjih 8 godina obnašao je različite funkcije. Kao izvršni direktor za finansije zadužen je i za IT sisteme u ArcelorMittal Zenica. Nikhil Mehta je ovlašteni kontrolor iz Mumbai Indija. Posjeduje ukupno radno iskustvo od 18 godina u raznim industrijama uključujući, desetogodišnji rad kao finansijski i komercijalni menadžer, od čega je 3 godine proveo u industriji nabavke i servisiranja laboratorijskih instrumenata, 5 godina radio je u aluminijskoj industriji u Mobasi u Keniji, te 2 godine u Voltas Ltd (Tata Group of Companies) kao financijski i komercijalni menadžer, prije dolaska u ArcelorMittal.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/ranko.jpg

Ranko Markuš

Direktor GOPA predstavništva u BiH
Doktor ekonomskih nauka sa posebnim interesovanjem za tržište rada, razvojne politike i investicije, ima 15 godina radnog iskustva. Radi na poziciji direktora GOPA mbH, predstavništvo u BiH od oktobra 2008.godine, a rukovodilac je Projekta zapošljavanja mladih (YEP) od oktobra 2013.godine. Prije ovog angažmana radio je u London School of Economics Enterprise, na poziciji savjetnika za ekonomski razvoj, EuroConsultants iz Soluna, na poziciji stručnjaka za strana direktna ulaganja i Razvojnom programu Ujedninjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, kao rukovodilac tima za planiranje opštinskog razvoja.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/stevan.jpg

Stevan Dimitrijević

Partner u Dimitrijević & Partners
Oblasti u kojima je Stevan specijalizovan uključuju rješavanja sporova pred sudovima i međunarodnim arbitražama; „M&A” i opšta pitanja privrednog poslovanja, stečaj i pravo konkurencije. On savjetuje klijente u svim aspektima pravnog strukturiranja njihovog poslovanja u Bosni i Hercegovini i u pogledu prekograničnih formacija. Industrije: energetika i infrastruktura, rudarstvo, telekomunikacije i mediji. Stevan je takođe član vijeća Evropskog foruma pri IBA. Primio je jubilarnu nagradu od Pravnog fakulteta u Banjaluci, Republika Srpska, za svoj doprinos pravnoj profesiji u zemlji. Stevan preko deset godina obnaša funkciju člana Upravnog odbora Vijeća stranih investitora BiH.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/Stjepan-Kumric-800x1200-1.jpg

Stjepan Kumrić

Generalni direktor Fabrike cementa Lukavac
Najveći dio dvadesetogodišnjeg radnog iskustva proveo u cementnoj industriji, obnašajući različite rukovodeće funkcije u oblasti prodaje i marketinga. Trenutno je na funkciji generalnog direktora Fabrike cementa Lukavac d.d – članice grupacije Asamer Baustoffe AG iz Austrije – u čijoj strukturi djeluju i dvije fabrike betona u Sarajevu i Banja Luci, te kompanija za prodaju cementa u Hrvatskoj. Predsjednik je Nadzornog odbora Rudnika krečnjaka Vijenac, kao i član Nadzornog odbora fabrike cementa CEMMAC a.s, Slovačka. Pored brojnih profesionalnih edukacija i treninga, akademsko obrazovanje nadogradio je apsolviranjem MBA studijskog programa na Limak – Austrian Busniess School Linz, Austrija.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/02/valentin_ilievski_300415_tw630.jpg

Valentin Ilievski

Viši potpredsjednik Messer grupe za Jugoistočnu Europu

Valentin Ilievski je generalni direktor Messer BH Gas, mašinski inžinjer, rođen u Sjevernoj Makedoniji kao Njemac sa makedonskim korijenima. Dugi niz godina je živio i radio u Njemačkoj, Nizozemskoj i Kini. U produktivnoj i uspješnoj karijeri menadžera stekao je mnogo međunarodnog iskustva u vodećim kompanijama za mašinsku industriju. Specijalizirao se za stratešku reorganizaciju i razvoj preduzeća. Od oktobra 2008. godine je izvršni direktor Messer BH Gas d.o.o. i Messer Tehnoplin d.o.o. u BiH. Valentin je nagrađivan za menadžera godine i menadžera decenije, te za velike poslovne aktivnosti u BiH od strane Nezavisne agencije za odabir i promociju menadžera.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital