U NAJAVI: Konferencija ‘Novi put razvoja FBiH – Plava knjiga’

26. Septembra 2017by ficba


Vijeće stranih investitora BiH (VSI), Vijeće ekonomskih savjetnika Vlade FBiH (VES) i Udruženje poslodavaca FBiH će 4. oktobra 2017. godine organizovati konferenciju pod nazivom ‘Novi Put razvoja FBiH – Plava knjiga”, koja će se održati u Sarajevu u hotelu Novotel Sarajevo Bristol. Ova konferencija ima za cilj da predstavi bosanskohercegovačkoj javnosti nacrt Plave knjige, svojevrsne kompilacije konkretnih mjera koje bi Vlada FBiH trebala poduzeti u cilju stvaranja novog modela rasta FBiH.

Autori Plave knjige su istaknti predstavnici akademske i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji su obradili različite oblasti poput pitanja stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta, strategije privlačenja stranih investicija, te pitanja nezaposlenosti, javne potrošnje, fiskalne politike i državnih preduzeća.

Na konferenciji prisutni gosti iz BH institucija, poslovne i međunarodne zajednice imat će priliku iznijeti svoje komentare i sugestije, o čemu će se, uz prisustvo predstavnika poslovne i akadmeske zajednice, otvoriti rasprava i biti zauzeta finalna gledišta. Nakon rasprave autori će pripremiti konačne tekstove poglavlja Plave knjige, koji će uz dodane zaključke i preporuke Vladi FBiH činiti konačan tekst Plave knjige. Plava knjiga će služi Vladi FBiH kao input u pripremi dokumenata ekonomske politike za 2018. godinu.

Link za preuzimanje dokumenta ‘Plava knjiga

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital