VIJEĆE STRANIH INVESTITORAGalerija slika

  • FIC »
  • Održana konferencija "Primjena i izazovi novog EU zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka sa osvrtom na BiH"

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital