SHP Celex a.d. Banja Luka

SHP Celex a.d. Banja Luka
 
Osnovne informacije

Kompanija SHP Celex je osnovana davne 1966. godine kao tada najmodernija fabrika papira u bivšoj  Jugoslaviji. Privatizovana je 2001. godine od strane SHP grupacije iz Slovačke, najveće papirne grupacije u Jugoistočnoj Europi. SHP GROUP je članica Eco-Investa, a do sada je investirala preko 24 miliona eura u SHP Celex. Od gotovih proizvoda SHP Celex proizvodi toaletni papir, kuhinjske ubruse, džepne maramice i salvete, pod matičnim brendom Harmony. Bitno je spomenuti da je Harmony domaći brend koji se proizvodi u fabrici u Banjaluci. Kako dugoročni razvoj nije moguć bez veoma dobrog proizvoda koji se pravi u uslovima u kojima se poštuju najstrožiji standardi kvaliteta, tako je od početka privatizacije posvećena posebna pažnja tome da sva oprema i tehnička rješenja u koja se investira predstavljaju posljednju riječ tehnologije u oblasti proizvodnje celuloznog papira i papirne konfekcije.

S početkom 2009. SHP Celex je proizveo testove kojima se mjeri nivo mekoće. Moguće je, otprilike, navesti neke faktore koji utječu na percepciju mekoće: krutost proizvoda, obujam ili tlačna čvrstoća, te hrapavost površine. Postoji nekoliko tehnika čija primjena utječe na kvantificiranje mekoće papira. Jedna od njih je i (EMTEC) tehnika koja uključuje procjenu gore navedenih faktora i koristi se u probnoj proizvodnji kako bi se definisali uvijeti proizvodnog procesa. Uz upotrebu eukaliptusa, nabavljač celuloze je izvršio komparativnu analizu. Referentni uzorci su uključivali uzorke papira iz cijelog svijeta s najvišom razinom mekoće koje su svjetski lideri u proizvodnji celuloze s eukaliptusom (Fibria) predstavili kao svoju referencu.

Analiza proizvoda i procesni parametri za proizvodnju uključuju: rafiniranje eukaliptusne celuloze, ukupni udio eukaliptusa u procesu, komponente Yankee premaza. Bez upotrebe omekšivača i regeneratora, postignut je željeni stepen mekoće na svjetskoj razini. U nizu dobrih primjera odnosa prema zaposlenima ističe se činjenica da kompanija SHP Celex stipendira, usavršava, edukuje i afirmiše svoje zaposlene na visokoškolskim ustanovama, stručnim školama i u svojim radnim sektorima, stvarajući visokoškolovani i profesionalno orijentisan kadar u interesu same kompanije ali i u interesu ljudi u okruženju sa kojima SHP Celex živi, radi i sarađuje.

SHP Celex puno ulaže u zaštitu okoliša tako puno pažnje pridaje zaštiti ekologije i ekološkoj obradi otpada. Pravilan tretman otpad može izravno utjecati na zaštitu okoliša i smanjenje troškova koji su dodijeljeni za ekologiju. Kako je SHP Celex članica SHP Groupe čija je matična država članica EU, to se i poslovi vezani za zaštitu na radu usklađuju sa propisima EU. Primarni zadatak zaštite na radu je stalno unapređivanje uslova radne sredine i stvaranje optimalnih uslova za rad.

Direktor:
Mario Blažević
Tel:
+387 51 332 201
Fax:
+387 51 332 250
Website:
SHP Group
Adresa:
Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital