Manpower d.o.o.

Manpower d.o.o.
 
Osnovne informacije

Sa predstavništvima u preko 80 zemalja širom svijeta, ManpowerGroup predstavlja globalnog lidera u oblasti privremenog i stalnog zapošljavanja, obezbjeđujući organizacijama svih veličina kontinuirana kadrovska rješenja kako bi poboljšali poslovnu spremnost i konkurentnost. ManpowerGroup pomaže kompanijama da upravljaju promjenjivim potrebama za talentima na današnjem tržištu rada u kome brzi pristup adekvatnim kadrovima predstavlja jaku konkurentnu prednost. Već nekoliko godina zaredom, ManpowerGroup je jedina kompanija u ovoj oblasti proglašena za najetičniju kompaniju u svijetu od strane Ethisphere Instituta. ManpowerGroup je visoko rangirana na Fortune 500 listi koja sadrži najveće američke kompanije, a istovremeno se nalazi na listi najvećih svjetskih kompanija.

Business Development Consultant:
Selma Isabegović
Tel:
+387 61 511 563
Website:
Manpower Group
Adresa:
Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital