HIK-SM d.o.o

HIK-SM d.o.o
 
Osnovne informacije

HIK-SM d.o.o. je firma koja posluje u sklopu HIK GmbH iz Njemačke, inovativne i učinkovite firme u razvoju, izgradnji prototipova i serijskoj proizvodnji mehatronskih sistema, razvodnih ormara, električnih modula, Plug-In kabelske konfekcije, vodova i žičanih setova, te sveobuhvatnih usluga na području logistike i obrade podataka. Kao široko razgranata obiteljska firma, sa sjedištem u Oberzentu, Njemačka, naše razmišljanje i djelovanje temeljimo na budućnosti. Sa time na umu, naš fokus je na nalaženju tehnološki i ekonomski optimalnih rješenja za naše klijente, koje se često postiže na različite načine: ramišljanjem “naprijed” ili razmišljanjem “sa strane”, ali uvijek gledajući izvan vlastitih horizonata s ciljem usmjerenim ka vašem uspjehu. Najbolja moguća rješenja sa najvišim standardima kvalitete za vas, naše klijente – to je naša misija. To uključuje slušanje, razumijevanje i tržišno orijentisanu realizaciju ciljeva. Oko 230 zaposlenih radnika ovo svakodnevno implementira za nas, čime se jača naša pozicija u odnosu na konkurenciju.

Sve informacije možete pronaći na http://www.hi-kabel.de/en/index.html

Direktor:
Edis Talić
Tel:
+387 37 687 500
Website:
HIK
Adresa:
Prvomajska bb, 79 260 Sanski Most, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital