Euro Limun d.o.o. Doboj

Euro Limun d.o.o. Doboj

 

Euro Limun d.o.o. Doboj je kompanija osnovana 2006. godine u Doboju – Bosna i Hercegovina. Kompanija se bavi uslugama redovnih i specijalnih transporta roba (vangabaritni transporti), uslugama autodizalica, uslugama tehničke pratnje i obezbjeđivanja dozvola za vangabaritne transporte, kao i svim drugim uslugama povezanim sa oblasti transporta roba.

Kompanija posjeduje sopstvene transportne kapacitete (flota teretnih vozila i prikolica/poluprikolica za redovne i svih vrsta specijalnih transporta) kao i sopstvene autodizalice svih nosivosti (od 5 do 500 tona), te djelatnost obavlja u BiH i zemljama Evrope. Uz veliki broj poslovnih partnera i korisnika usluga u BiH, kompanija je razvila značajnu mrežu poslovnih saradnika u čitavoj Evropi, koji omogućuju da se usluge efikasno i povoljno pružaju na tržištima van BiH. To je razlog da više od 80% prihoda kompanija ostvaruje na tržištu EU. Od osnivanja kompanija je u neprestanom rastu i ekspanziji kako po obimu poslovanja, tako i po raznovrsnosti usluga i tržišta koje pokriva.

Direktor:
Slađan Davidović dipl.ing,saob.
Mobitel:
+387 65 980 052
Telefon:
+387 53 297 500
E-mail:
info@eurolimun.com
Website:
Euro Limun
Adresa:
Ozrenskih srpskih brigada 120, 74000 Doboj, BiH
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital