Addiko Bank d.d. Sarajevo

Addiko Bank d.d. Sarajevo

 

Profil kompanije

U Bosni i Hercegovini Addiko ima dvije banke sa sjedištem u Sarajevu i Banjoj Luci.

Addiko banka d.d. je članica Addiko Grupe sa sjedištem u Beču, Austrija, koja posluje kroz šest banaka s osnovnim poslovanjem u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Addiko posluje kroz više od 250 poslovnica i pruža financijske usluge za više od 1,2 milijuna klijenata. Vlasnici Addiko grupe su Advent International (Advent) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

 

Vizija

Naš cilj je osigurati jasno i jednostvano bankarstvo. Sposobni smo, predani i stručni da ključne proizvode i usluge Banke pružamo na najjednostavniji način.

 

Misija

Fokusiramo se na bitno i radije manje stvari radimo perfektno, nego više toga korektno. To znači da su nam bitni samo ključni proizvodi koji klijentima pružaju najveću vrijednost. Efikasni smo i usmjeravamo našu energiju u praktičnost i udobnost za klijenta. Komuniciramo jednostavno koristeći najjednostavnije termine za naše proizvode i procedure kako bismo osigurali da nas svi jednako razumiju.

Direktor:
Jasmin Spahić
Tel:
+387 33 755 730
Website:
Addiko Bank
Adresa:
Trg Solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital