Eastern Mining

Eastern Mining

Eastern Mining
Direktor: Miloš Bošnjaković
Adresa: Kalmija Baruha 1,
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 201 782
Website: www.easternmining.ba

Eastern Mining d.o.o. je bosanskohercegovačka istraživačko-razvojna kompanija, koja je u vlasništvu kompanije Adriatic Metals iz Velike Britanije.  Primarni cilj kompanije je fokusiran na istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na prostoru općine Vareš.  Navedeni cilj ima mogući potencijal ne samo za rast kompanije nego i značajan potencijal za razvoj i napredak Općine Vareš, Zeničko-dobojskog kantona, odnosno države Bosne i Hercegovine.  Aktivnosti kompanije su intenzivirane 2017. godine, otkada je isključivo iz sredstava osnivača u ovaj projekat investirano preko 30 miliona KM.  

Eastern Mining je koncesionar za istraživanje i eksploataciju metaličnih ležišta bivšeg rudnika cinka, olova i barita Veovača i depozita Rupice.  Ove dvije lokacije su udaljene 12 km jedna od druge, sa postojećom potrebnom infrastrukturom i u neposrednoj blizini grada Vareš. Izrađeni i budžetirani istraživački programi uključuju bušenje i ispitivanje, modeliranje resursa, studije o rudarstvu, kao i administraciju istražno-eksploatacionih polja, opću upravu i geološke usluge. Od 2018. godine Eastern Mining je dovršio više od 30.000 m istražnog bušenja, proširujući poznato područje mineralizacije, te definirao neke od najkvalitetnijih polimetalnih presretanja na globalnoj razini.  U saradnji sa podizvođačima i konsultantima Eastern Mining trenutno zapošljava oko 100 osoba, i sarađuje sa oko 200 različitih dobavljača u BiH. Kompanija je do sada ishodovala preko 50 različitih saglasnosti i dozvola.

Fokus aktivnosti za 2020. godinu će biti na daljnjim geološkim istraživanjima, kako na postojećem koncesionom prostoru tako i na širem regionalnom području, u cilju povećanja potvrđenih rezervi rude i produženju životnog vijeka novog rudnika.  Prema trenutnom planu otvaranje rudnika i početak proizvodnje planiran je  2022. godine.  Novo postrojenje će prerađivati 800.000 tona rude godišnje, i proizvoditi tri vrste koncentrata koji će se slati na daljnju obradu van BiH.

Razumijevajući značaj društvene odgovornosti, uz ostvarenu lokalnu saradnju sa Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom Tuzla i Institutom Univerziteta u Zenici, kompanija Eastern Mining podržava mnoge kulturno-sportske događaje, aktivnosti i klubove, te pojedince i institucije koji doprinose kulturi i potencijalu svoje zajednice i Bosne i Hercegovine.

 • Hypo Aple Adria
 • Mastercard
 • Natron - hayat
 • YTONG
 • Volkswagen
 • Gazprom
 • McCann
 • manpowergroup
 • Studen Holding (Bimal)
 • Meggle
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • MOP
 • Bosna Bank Internations
 • Maric And Co
 • SR Investment
 • EFT
 • ProCredit Bank
 • Violeta
 • Raiffeisen Bank
 • Karanovic/partners
 • Coca-Cola HBC Adria
 • JTI
 • UniCredit Bank
 • British American Tobacco
 • hepok
 • Messer
 • Telemach
 • SHAD Invest
 • Sparkasse
 • Hold INA
 • Arcelor Mittal
 • Dimitrijević & Partners
 • LRC
 • Eco Energy
 • Phoenix
 • Bosnaplod
 • CMS-RRH
 • PWC
 • VIA MEDIA
 • SHP Celex
 • Sisecam
 • Sarajevo City Center
 • SKF
 • GOPA Worldwide Consultants
 • ALBA
 • Marbo
 • WOLF THEISS
 • Aljazeera Balkans
 • infobip
 • Kakanj cement
 • Philip Morris
 • AL Shiddi
 • Saga NFG d.o.o.
 • Mtel
 • Eastern Mining
 • Network
 • Hotel Bristol
 • FCL
 • Carmeuse
 • DDC
 • Europian Bank