Kolektor CCL d.o.o.

Kolektor CCL d.o.o.

 

Kolektor je globalni dobavljač koji se može pohvaliti tradicijom visoko specijalizirane industrijske proizvodnje. U skoro 60 godina iskustva, postali su globalni dobavljač komponenti i sistema za mobilnost, a dodali su programe izvan automobilske industrije u procesu diversifikacije i globalizacije i proširili se na druge kontinente. Kolektor CCL d.o.o. dio je koncerna Kolektor iz Slovenije i bavi se razvojem, proizvodnjom i prodajom komutatora za potrebe automobilske industrije i industrije ručnih i kućanskih aparata. Naš uspjeh, kao i druge kompanije koncerna, baziramo na ljudima, njihovom znanju i kontinuiranom učenju, poduzetničkom duhu i efikasnom korištenju svih internih i eksternih resursa.

Direktor:
Predrag Zorić
Telefon:
+387 51 530 900
Fax:
+387 51 530 590
Website:
Kolektor
Adresa:
Svetosavska 138, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Copyright © Foreign Investors Council 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital