Adresa:Fra Anđela Zvizdovića br. 1, 71 000 Sarajevo
Telefon:+387 33 295 880
Email:info@fic.ba
Osnovne informacije

LRC d.o.o. Sarajevo osnovan je 2000. godine i djeluje na principima i po uzoru modernih kompanija za podršku poslovanju širom svijeta. Danas LRC d.o.o.  Sarajevo kao najstarija i najveća bonitetna kompanija u BiH posjeduje značajnu bazu podataka o svim registrovanim bh. privrednicima, te dalje radi na proširenju kako baze podataka, servisa i usluga, tako i mreže svojih klijenata.

U toku dugogodišnjeg poslovanja uspjeli smo uspostaviti saradnju sa preko 5000 klijenata (finansijske insitiucije, pravna lica, osiguravajaća društva, itd.) i ponuditi im rješenja vezano za poslovne analize i informacije kao i posredovanje u naplati potraživanja.

Tim od 20 uposlenika sa višegodišnjim iskustvom konstantno Vam stoji na raspolaganju i omogućava da radite sa minimalnim rizikom, povećate prodaju, donosite bolje poslovne odluke i poboljšate upravljanje potraživanjima.

Naša poslovna rješenja podijeljena su u 2 ključna segmenta:
1. LRC BIS – Business Intelligence System – Poslovne informacije i analize
2. LRC Inkasso – Profesionalno upravljanje potraživanjima

Direktor:
Emil Kučković
Tel:
0-800-201-22
Website:
LRC
Adresa:
Dr. Fetaha Bećirbegovića 1b, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital