Eastern Mining

Osnovne informacije

Eastern Mining d.o.o. je bosanskohercegovačka istraživačko-razvojna kompanija, koja je u vlasništvu kompanije Adriatic Metals iz Velike Britanije.  Primarni cilj kompanije je fokusiran na istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na prostoru općine Vareš.  Navedeni cilj ima mogući potencijal ne samo za rast kompanije nego i značajan potencijal za razvoj i napredak Općine Vareš, Zeničko-dobojskog kantona, odnosno države Bosne i Hercegovine.  Aktivnosti kompanije su intenzivirane 2017. godine, otkada je isključivo iz sredstava osnivača u ovaj projekat investirano preko 30 miliona KM.

Eastern Mining je koncesionar za istraživanje i eksploataciju metaličnih ležišta bivšeg rudnika cinka, olova i barita Veovača i depozita Rupice.  Ove dvije lokacije su udaljene 12 km jedna od druge, sa postojećom potrebnom infrastrukturom i u neposrednoj blizini grada Vareš. Izrađeni i budžetirani istraživački programi uključuju bušenje i ispitivanje, modeliranje resursa, studije o rudarstvu, kao i administraciju istražno-eksploatacionih polja, opću upravu i geološke usluge. Od 2018. godine Eastern Mining je dovršio više od 30.000 m istražnog bušenja, proširujući poznato područje mineralizacije, te definirao neke od najkvalitetnijih polimetalnih presretanja na globalnoj razini.  U saradnji sa podizvođačima i konsultantima Eastern Mining trenutno zapošljava oko 100 osoba, i sarađuje sa oko 200 različitih dobavljača u BiH. Kompanija je do sada ishodovala preko 50 različitih saglasnosti i dozvola.

Fokus aktivnosti za 2020. godinu će biti na daljnjim geološkim istraživanjima, kako na postojećem koncesionom prostoru tako i na širem regionalnom području, u cilju povećanja potvrđenih rezervi rude i produženju životnog vijeka novog rudnika.  Prema trenutnom planu otvaranje rudnika i početak proizvodnje planiran je  2022. godine.  Novo postrojenje će prerađivati 800.000 tona rude godišnje, i proizvoditi tri vrste koncentrata koji će se slati na daljnju obradu van BiH.

Razumijevajući značaj društvene odgovornosti, uz ostvarenu lokalnu saradnju sa Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom Tuzla i Institutom Univerziteta u Zenici, kompanija Eastern Mining podržava mnoge kulturno-sportske događaje, aktivnosti i klubove, te pojedince i institucije koji doprinose kulturi i potencijalu svoje zajednice i Bosne i Hercegovine.

Direktor:
Tel:
+387 33 201 782
Website:
Eastern Mining
Adresa:
Kalmija Baruha 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital