Adresa:Fra Anđela Zvizdovića br. 1, 71 000 Sarajevo
Telefon:+387 33 295 880
Email:info@fic.ba

NEWSCheck Our Blog

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.
https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/04/VSI-odrzao-konsultacije-sa-GIZom-povodom-novog-Projekta-Modernizacija-opcinskih-usluga-i-lokalni-eko.jpg

Predstavnici Vijeća stranih investitora i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ GmbH) održali su sastanak 4. decembra 2020. godine povodom pripreme novog projekta pod nazivom Modernizacija općinskih usluga i lokalni ekonomski razvoj u zemljama Zapadnog Balkana (WB6). GIZ trenutno priprema novi projekt suradnje za zemlje partnere Zapadnog Balkana (WB6), čija implementacija bi trebala početi u aprilu sljedeće godine.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/04/Slika.png

Vijeće stranih investitora u BiH i ove godine je učestvovalo i podržalo organizaciju Foruma inovacija, tehnologija i poduzetništva "Sarajevo Unlimited €ť, koji je održan ONLINE 5. i 6. novembra 2020. godine pod sloganom Adapatabilnost u novom dobu.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/04/VSI%20ucestvovao%20na%20XII%20Strucnoj%20konferenciji%20Ljudi%20drvo%20i%20namjestaj%202020%20(1).jpg

Jedanaesta stručna konferencija drvoprerađivača pod nazivom "Ljudi, drvo, namještaj 2020 €ť, otvorena je na banjalučkom Univerzitetu za poslovne studije 30. oktobra 2020. godine, u organizaciji Udruženja šumarstva i prerade drveta INTERFOB iz Banje Luke u saradnji sa Klasterom DRVO Banja Luka, Gradom Banja Luka, Gradskom razvojnom agencijom CIDEA - Banja Luka, i Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka.


https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/04/Muidza%20za%20Akta%20ba%20objasnjava%20sta%20donose%20nova%20EU%20pravila%20o%20stranim%20investicijama.jpg

EU je u oktobru 2020. godine donijela nova pravila o direktnim stranim investicijama. Povod za donošenje Uredbe prema stavu Evropske Komisije je zapravo zabrinutost zbog ulagača iz trećih zemalja, usko povezanih s vladama zemalja iz kojih dolaze, a koji preuzimaju evropska preduzeća s ključnim tehnologijama zbog strateških razloga, te sumnja da ulagači iz EU-a često ne uživaju ista prava ulaganja u zemlji iz koje potječe ulaganje.

https://fic.ba/wp-content/uploads/2021/01/fic_logo.png
Kontakt

Copyright © Vijeće stranih investitora 2021. All rights reserved. Development by: Lilium Digital