U NAJAVI: Konferencija „Novi put razvoja FBiH – Plava knjiga“


Vijeće stranih investitora BiH (VSI), Vijeće ekonomskih savjetnika Vlade FBiH (VES) i Udruženje poslodavaca FBiH će 4. oktobra 2017. godine organizovati konferenciju pod nazivom „Novi Put razvoja FBiH – Plava knjiga", koja će se održati u Sarajevu u hotelu Novotel Sarajevo Bristol. Ova konferencija ima za cilj da predstavi bosanskohercegovačkoj javnosti nacrt Plave knjige, svojevrsne kompilacije konkretnih mjera koje bi Vlada FBiH trebala poduzeti u cilju stvaranja novog modela rasta FBiH.

Autori Plave knjige su istaknti predstavnici akademske i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji su obradili različite oblasti poput pitanja stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta, strategije privlačenja stranih investicija, te pitanja nezaposlenosti, javne potrošnje, fiskalne politike i državnih preduzeća.

Na konferenciji prisutni gosti iz BH institucija, poslovne i međunarodne zajednice imat će priliku iznijeti svoje komentare i sugestije, o čemu će se, uz prisustvo predstavnika poslovne i akadmeske zajednice, otvoriti rasprava i biti zauzeta finalna gledišta. Nakon rasprave autori će pripremiti konačne tekstove poglavlja Plave knjige, koji će uz dodane zaključke i preporuke Vladi FBiH činiti konačan tekst Plave knjige. Plava knjiga će služi Vladi FBiH kao input u pripremi dokumenata ekonomske politike za 2018. godinu.

Link za preuzimanje dokumenta „Plava knjiga"


 • Sarajevo City Center
 • SKF
 • Mtel
 • Natron - hayat
 • Hold INA
 • JTI
 • Cengiz
 • Kakanj cement
 • Bosna Bank Internations
 • Hotel Bristol
 • British American Tobacco
 • DDC
 • SSL
 • Messer
 • Marbo
 • McCann
 • Sparkasse
 • Europian Bank
 • Imperial Tobacco
 • Gazprom
 • SHAD Invest
 • Coca-Cola HBC Adria
 • Aljazeera Balkans
 • Eco Energy
 • Phoenix
 • FCL
 • Comsar
 • WOLF THEISS
 • Philip Morris
 • Blicnet
 • AL Shiddi
 • Energo Petrol
 • Studen Holding (Bimal)
 • Kolektiv
 • UniCredit Bank
 • PWC
 • Maric And Co
 • Raiffeisen Bank
 • SHP Celex
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • MOP
 • Telemach
 • Network
 • Arcelor Mittal
 • Mastercard
 • Jami
 • Sisecam
 • Sarajevski Kiseljak
 • Nsoft
 • Carmeuse
 • DELOITTE
 • Heta Asset Resolution
 • Imo Junior
 • Dimitrijević & Partners
 • Elnos
 • ALBA
 • CMS-RRH
 • ProCredit Bank
 • Volkswagen
 • VIA MEDIA
 • SR Investment
 • SEBBA
 • EFT
 • Meggle
 • Senso San
 • YTONG
 • Hypo Aple Adria