Osnovne informacije

Profil zemlje

Službeni naziv: Bosna i Hercegovina (BiH)
Površina: 51, 209, 2 km2 (51, 197 km2 zemljišta, 12, 2 km2 mora)  
Stanovništvo: 3,5 miliona
Starosna struktura:
0-14 godina: 15.3%
15-64 godina: 70.3%
65 godina i više: 14.2%
Stopa rasta broja stanovnika: 1.003% (2010)
Glavni grad: Sarajevo
Ostali veći gradovi: Banja Luka, Bihać, Mostar, Tuzla, Zenica
Religije: Muslimani (50,7%), Pravoslavni kršćani (30,74%), Rimokatolici (15,18 %), Ostale (3,35%)
Etničke skupine: Bošnjaci, Srbi, Hrvati i ostali
Jezik: bosanski, srpski, hrvatski (svi službeni)

Teritorijalno-administrativno uređenje: BiH se sastoji od dva entiteta: Federacije BiH i Republike Srpske. Formalno, dio oba entiteta je Brčko Distrikt, multi-etnička jedinica lokalne samouprave koja je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.
Političko uređenje: BiH je parlamentarna demokratija: Parlamentarna skupština (Predstavnički dom i Dom naroda), tročlano rotirajuće Predsjedništvo, Vijeće ministara i Ustavni sud.

BDP: 13,9 milijardi EUR (2014)
BDP po glavi stanovnika: 3 642 EUR (2014)
Valuta: konvertibilna marka (BAM ili KM)
Tečajna lista: 1 EUR = 1,95 KM (fiksni kurs)
Poreska jurisdikcija: u BiH postoje dvije poreske jurisdikcije: Federacija BiH (FBiH) koja se sastoji od 10 kantona i Republika Srpska (RS).
Širina / Dužina: 44 N, 18 E
Vremenska zona: CET (GMT + 1 sat)
Internet domena: .ba
Međunarodni pozivni broj: +387

Pravni okvir za strana ulaganja

Pravni okvir za strana ulaganja u BiH je uređen na takav način da se ne pravi razlika između domaćih i stranih ulaganja. Kada strani ulagač osniva ili sudjeluje u osnivanju kompanije u BiH, stiče prava i preuzima obaveze pod istim uvjetima i ima isti status kao i domaći ulagač.

Strana ulaganja u BiH su regulisana sa tri zakona:

1. Državni Zakon o politici direktnih stranih ulaganja uređuje osnovna pravila i načela učešća stranih investitora u privredi BiH.

2. Zakoni entiteta o stranim ulaganjima (Zakon o stranim ulaganjima u Federaciji BiH i Zakon o stranim ulaganjima u Republici Srpskoj) uređuju prava, obaveze i povlastice stranih investitora, oblike stranih ulaganja, postupak odobravanja registracije stranih ulaganja i tijela nadležna za odobravanje registracije stranih ulaganja.

Oblici stranih ulaganja u skladu sa Zakonom:
a) Osnivanje pravnog lica u potpunom vlasništvu stranog ulagača
b) Osnivanje pravnog lica u zajedničkom vlasništvu domaćeg i stranog ulagača
c) Ulaganje u postojeće pravno lice
d) Posebni oblici ulaganja

Ograničenja za strane investitore u BiH

Prema Zakonu o politici direktnih stranih investicija u BiH, ulog stranog ulagača u osnovnom kapitalu privrednog društva koje se bavi proizvodnjom i prodajom oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu, vojne opreme i javnim informisanjem ne može prijeći 49% kapitala u tom privrednom društvu. U slučaju ulaganja u gore navedenim sektorima, strani investitor mora dobiti prethodno odobrenje od nadležnog entitetskog organa. Vlada entiteta može odlučiti, ako to smatra opravdanim, da ulog stranog ulagača u određenim privrednim društvima koja se bave proizvodnjom i prodajom oružja, municije, eksploziva za vojne svrhe, vojne opreme ne podliježe navedenim ograničenjima. Ograničenja koja se primjenjuju na domaća ulaganja vezano za oblasti javnog reda i mira (l'ordre public), zdravlja i zaštite okoliša jednako se primjenjuju i na strana ulaganja.

Izvor: Agencija za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine

 • Violeta
 • ProCredit Bank
 • Telemach
 • Arcelor Mittal
 • Network
 • Philip Morris
 • Elnos
 • Meggle
 • Hold INA
 • EFT
 • manpowergroup
 • Jami
 • Hotel Bristol
 • SR Investment
 • UniCredit Bank
 • PWC
 • Colliers
 • VIA MEDIA
 • Natron - hayat
 • Sarajevski Kiseljak
 • JTI
 • Kakanj cement
 • Hypo Aple Adria
 • Volkswagen
 • SKF
 • Eco Energy
 • Senso San
 • Mtel
 • AL Shiddi
 • SHAD Invest
 • Marbo
 • Sarajevo City Center
 • Mastercard
 • Phoenix
 • Aljazeera Balkans
 • Bosna Bank Internations
 • Kolektiv
 • Raiffeisen Bank
 • Coca-Cola HBC Adria
 • Nsoft
 • Maric And Co
 • Saga NFG d.o.o.
 • Sparkasse
 • Sisecam
 • infobip
 • DDC
 • YTONG
 • British American Tobacco
 • WOLF THEISS
 • ALBA
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • CMS-RRH
 • FCL
 • Gazprom
 • Europian Bank
 • Messer
 • Comsar
 • McCann
 • Studen Holding (Bimal)
 • Carmeuse
 • GOPA Worldwide Consultants
 • SEBBA
 • MOP
 • SHP Celex
 • Dimitrijević & Partners