EFT Group - Rudnik i TE Stanari

EFT Group - Rudnik i TE Stanari
Direktor: Savo Mirković
Adresa: Stanari bb, 74208 Stanari
Tel: +387 53 209 930
Fax: +387 53 209 990
Osnovne informacije

EFT Grupa se bavi trgovinom i investicijama u energetskom sektoru, posebno u zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Kroz trgovinu, ulaganja u nove energetske proizvodne pogone i izgradnju novih prenosnih kapaciteta, EFT predvodi razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi.

Termoelektrana

U maju 2010. godine, EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. i Dongfang Electric Corporation potpisali su ugovor o izgradnji termoelektrane snage 300 MW u neposrednoj blizini rudnika Stanari. Osnovni parametri tehnološkog koncepta TE Stanari su:
 • Jedan blok instalisane snage 300 MW
 • Kotao sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju sa podkritičnim parametrima pare
 • Parna turbina sa jednim međupregrijavanjem
 • Vazduhom hlađeni kondenzator
 • Povezivanje na 400 kV dalekovod
Postoje dva tehnička aspekta TE Stanari koja je izdvajaju od sličnih termoelektrana u regionu koje kao gorivo koriste ugalj: kotao sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju (CFB) i vazduhom hlađeni kondenzator (ACC).

Rudnik

Eksploatacija uglja u rudniku Stanari se obavlja korištenjem kontinualne i diskontinualne tehnologije: potpuno modernizovanim BTO sistemom, hidrauličnim bagerima kašikarima i buldozerima za otkop međuslojne gline, kao i drugom pomoćnom mehanizacijom. Otkopani ugalj se utovara u kamione i odatle se transportuje do pogona za preradu. Ovakav način rada hidrauličnih bagera sa dirigovanim kapacitetima i mestima kopanja po slojevima neophodan je radi ujednačavanja i kontrole kvaliteta uglja za konačne potrošače. Ugalj se otkopava po slojevima i podetažama u pravcu sever jug i frontom napredovanja prema zapadu. Visinska podela etaža je prilagođena geološkim uslovima ležišta i tehnološkim karakteristikama otkopne mehanizacije.

Ukupno otkrivene rezerve uglja na kraju 2011. godine iznose oko 3.000.000 tona a planirano je da se one do kraja 2012. povećaju na preko 4.000.000 tona. Prerada rovnog uglja se odvija suvim postupkom sa drobljenjem i klasiranjem uglja na četiri osnovne klase: komadni ugalj 120-1200 mm, komadni ugalj nakon drobljenja +60 – 120 mm, kocka +30 – 80 mm i energetski ugalj –40+0mm.

 • Elnos
 • Eco Energy
 • British American Tobacco
 • Senso San
 • Philip Morris
 • SHP Celex
 • Raiffeisen Bank
 • Messer
 • VIA MEDIA
 • Colliers
 • WOLF THEISS
 • McCann
 • SEBBA
 • Bosna Bank Internations
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • YTONG
 • Nsoft
 • Marbo
 • Maric And Co
 • Energo Petrol
 • DDC
 • Volkswagen
 • Blicnet
 • Kakanj cement
 • CMS-RRH
 • Mastercard
 • Network
 • Carmeuse
 • SKF
 • MOP
 • DELOITTE
 • Imo Junior
 • ProCredit Bank
 • Phoenix
 • AL Shiddi
 • Sisecam
 • EFT
 • Europian Bank
 • Comsar
 • FCL
 • JTI
 • Hotel Bristol
 • Natron - hayat
 • Coca-Cola HBC Adria
 • Sarajevo City Center
 • Sparkasse
 • SSL
 • Hypo Aple Adria
 • ALBA
 • Studen Holding (Bimal)
 • Arcelor Mittal
 • Cengiz
 • Meggle
 • Gazprom
 • SHAD Invest
 • Mtel
 • SR Investment
 • Hold INA
 • UniCredit Bank
 • Sarajevski Kiseljak
 • Jami
 • Kolektiv
 • PWC
 • Heta Asset Resolution
 • Aljazeera Balkans
 • Imperial Tobacco
 • Telemach
 • Dimitrijević & Partners