EBRD podržava rast poslovanja Addiko Bank Banja Luka

Kredit od €5 miliona za podršku lokalnim preduzećimaEvropska banka za obnovu i razvoj (dalje u tekstu: EBRD) odobrila je kredit Addiko Bank a.d. Banja Luka u iznosu od 5 miliona Eura s ciljem pružanja podrške rastu i razvoju malih lokalnih preduzeća u Republici Srpskoj, jednom od entiteta u Bosni i Hercegovini. Realizacija kreditne linije će se izvršiti dodjelom pojedinačnih dugoročnih kredita mikro klijentima, malim i srednjim preduzećima.

Ograničeni izvori dugoročnih finasiranja u BiH i dalje su glavna prepreka za rast privatnog sektora, što ovoj kreditnoj liniji daje na značaju.

Ian Brown, šef EBRD ureda za Bosnu i Hercegovinu je izjavio: "Veoma smo zadovoljni započinjanjem i ovakve vrste saradnje sa Addiko Bank a.d. Banja Luka jer će nam omogućiti da podržimo razvoj ove banke i jačanje realne ekonomije. Zaista je bitno da se jača i podstiče angažman privatnih poduzetnika u Bosni i Hercegovini. Ovaj kredit je jedan takav primjer, a nadamo se će ih biti još više.”

Mario Ivanković, Predsjednik Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka je izjavio: "EBRD ovim finansiranjem pruža dodatnu podršku našem modelu poslovanja, ali i lokalnom bankarskom sektoru. Addiko Bank a.d. Banja Luka, kao jedan od značajnih tržišnih igrača, posvećena je unapređenju svog poslovanja i jačanju pozicije na tržištu. Drago nam je što će ovakva saradnja biti primarno korištena za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća koji predstavljaju generator lokalne ekonomije, ali će također indirektno podržati i lokalne zajednice i njihov ekonomski razvoj”.

EBRD je, od početka poslovanja u Bosni i Hercegovini, investirala više od 2 milijarde Eura za više od 145 projekata u zemlji. EBRD se fokusira se na pružanje podrške restrukturiranju i širenju lokalnog privatnog sektora, stvaranju bliskih veza sa širim regionalnim tržištima i promovisanju efikasnije i održive upotrebe resursa.
 • Philip Morris
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • Sparkasse
 • CMS-RRH
 • Hotel Bristol
 • Blicnet
 • Jami
 • Maric And Co
 • Colliers
 • Europian Bank
 • Hold INA
 • Telemach
 • UniCredit Bank
 • ALBA
 • Energo Petrol
 • Phoenix
 • Heta Asset Resolution
 • DDC
 • AL Shiddi
 • WOLF THEISS
 • Sarajevski Kiseljak
 • GOPA Worldwide Consultants
 • Bosna Bank Internations
 • SEBBA
 • FCL
 • EFT
 • Kolektiv
 • Kakanj cement
 • Eco Energy
 • Hypo Aple Adria
 • McCann
 • Comsar
 • Network
 • JTI
 • Sarajevo City Center
 • Carmeuse
 • Sisecam
 • Senso San
 • Aljazeera Balkans
 • Cengiz
 • SKF
 • Natron - hayat
 • Coca-Cola HBC Adria
 • ProCredit Bank
 • MOP
 • SHAD Invest
 • Raiffeisen Bank
 • Volkswagen
 • Dimitrijević & Partners
 • Marbo
 • SR Investment
 • Messer
 • PWC
 • Mtel
 • Elnos
 • Mastercard
 • British American Tobacco
 • Saga NFG d.o.o.
 • Arcelor Mittal
 • SSL
 • Studen Holding (Bimal)
 • YTONG
 • Gazprom
 • Nsoft
 • VIA MEDIA
 • SHP Celex
 • Meggle